logo

Na Vaše dotazy odpovídají odborníci našeho centra.
Odpověď na Váš dotaz se na webových stránkách zobrazí během několika dní.

Je léčba aminokyselinovými preparáty hrazena ze zdravotního pojištění?

Léčba je hrazena pacientem. Naše centrum nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.


Příbuzný trpí amyotrofickou laterální sklerózou. Užívá Rilutek, ale jeho stav se i nadále zhoršuje. Mohou mu aminokyseliny pomoci?

Prognóza nemocných s amyotrofickou laterální sklerózou není celkově příznivá. Celkový stav se postupně zhoršuje a cílem léčby je zastavit či zpomalit další progresi onemocnění. Aminokyseliny vzhledem k mechanismu účinku – zásahu do mnoha regulačních procesů na buněčné úrovni - mohou zastavit vývoj onemocnění. Naše zkušenost dokonce ukazuje, že se při podávání aminokyselin u těchto pacientů také některé příznaky zlepšují – například polykání, svalová síla a obtěžující fibrilace.


Naše dcera má diagnózu Downův syndrom. Nyní je jí 1,5 roku, je celkově velmi slabá, teprve začíná dělat první kroky. Je opožděná ve vývoji řeči – nemluví. Zdá se, že mnohé chápe, je i zvědavá. Trápí nás ale její celkově opožděný vývoj.

V tomto věku a v tomto stavu je ideální čas začít s podáváním aminokyselin, Čím mladší je dítě, tím větší vliv na regulační mechanismy, které postupně od narození dozrávají, aminokyseliny mají. Aminokyseliny tak pomáhají zlepšit motorický, psychický a řečový vývoj. Naše zkušenost ukazuje, že aminokyseliny spolu s pedagogickou podporou mohou pomoci dítěti s Downovým syndromem vyrovnat zpoždění a děti se pak vyvíjí bez znatelného rozdílu oproti zdravým dětem.


Náš syn, kterému je 2,5 roku, má diagnózu Downův syndrom. Nemluví, celkově je vývojově zpožděn. Na internetových chatech s rodiči, které mají děti s podobným postižením, se často objevuje hlasitý názor, že není důležité podávat jakoukoliv léčbu, například nootropika, nejdůležitější je dát dítěti dostatek lásky a osobní péče.  Maminky tam často zmiňují názor, že i bez léčby polovina dětí s Downovým syndromem, které znají, začala i po mnoha letech mluvit.

Je dobře, že podle sdělení některých maminek polovina dětí začíná mluvit, i když opožděně. Jak ale zmiňujete, není to zdaleka každé dítě. Když začně mluvit opožděně (například v 7.letech), neznamená to, že není mentálně zaostalé a že bude moci chodit do normální školy. Statistiky jasně ukazují, že 50-75% dětí s Downovým syndromem nezačne mluvit nikdy. Proto má smysl začít u těchto dětí s podáváním aminokyselin co nejdříve, nikdy není totiž jasné, do jaké skupiny dítě patří.

Naše zkušenosti ukazují, že všechny děti s Downovým syndromem dosahují zlepšení. Prvním signálem zlepšení bývá právě vývoj řeči. Aminokyseliny současně podporují mentální vývoj a děti s Downovým syndromem se plně zařadí do běžného života, navštěvují školky a školy se zdravými dětmi.


Na Vašich stránkách jsem se dozvěděla o aminokyselinové léčbě. Chtěla bych se zeptat, zda může pomoci i mému synovi, kterému je 5 let a má dětskou mozkovou obrnu (DMO). Mluvila jsem s naším lékařem o aminokyselinové léčbě, ale nedokázal mi poradit.

Ano, aminokyselinové komplexy mohou zlepšit stav Vašeho dítěte. Máme velice dobré zkušenosti u dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO), výsledky se liší podle závažnosti postižení a věku dítěte. Jako u každého onemocnění platí, že pokud je méně závažné a dříve je léčba zahájena, výsledky jsou lepší.


Ptala jsem se svého lékaře, jestli podávání aminokyselin může zlepšit stav mého tříletelého syna s Downovým syndromem. Nedokázal mi poradit.

Podávání aminokyselin je moderní metoda známá od konce 90. let 20. století. Tato metoda nespadá mezi zájmy velkých farmaceutických společností vzhledem k úskalím registračního procesu a dalšímu zavedení do klinické praxe. Proto ne každý neurolog je seznámen s touto metodou.

Máme zkušenosti s dětmi s Downovým syndromem. Prozatím všechny dětí které u nás brali aminokyseliny od raného věku začali mluvit a zdatné se vyvěji podobně dětem které Downův syndrom nemají.


Mohou aminokyselinové preparáty pomoci u dítěte ve věku 4 roky s diagnózou dětská mozková obrna (DMO), které současně trpí epileptickými záchvaty?

Ano, mohou. Pro každého pacienta je zvolena specifická kombinace aminokyselin podle jeho postižení. Jednotlivé aminokyselinové komplexy ovlivňují svalový tonus, zlepšují řeč či paměť, snižují pohotovost mozku ke zvýšené aktivitě vedoucí k epileptickému záchvatu. Stejně tak u dítěte s DMO a epilepsií je zvolena specifická kombinace aminokyselin, která ovlivní svalový tonus a zároveň sníží epileptickou aktivitu.


Po podrobném vyšetření nám bylo oznámeno, že naše tříletá dcera trpí Rettovým syndromem. O Vašem centru jsme slyšeli už dříve. Jak můžete naší dceři pomoci?

Rettův syndrom je závažné genetické onemocnění. Má různá stadia a může mít různou závažnost, ve většině případů je prognóza velice nepříznivá. Jestliže došlo již ke zhoršení stavu, je irreverzibilní a dítě nejspíše nebude chodit, nebude schopné rozvinout jemnou motoriku a nebude mluvit.

V našem aminokyselinové centru máme ale děti s Rettovým syndromem, které po podávání aminokyselin začaly chodit, zlepšila se jejich ataxie, jsou schopné uchopit různé předměty do ruky a zlepšení je viditelné také v oblasti emocionální.


Má smysl podávat aminokyseliny u našeho syna s dětskou mozkovou obrnou (DMO) , kterému je již 26 let?

Ano, má. Zlepšit stav mohou aminokyseliny bez ohledu na věk. Efekt aminokyselin závisí na věku, kromě toho ale také na konkrétní formě dětské mozkové obrny (DMO). U dětí a dospělých s dětskou mozkovou obrnou aminokyseliny zlepšují svalový tonus,  koordinaci pohybů a rovnováhu. Zlepšují také psychické schopnosti a emocionální stav.


Nemůže vzniknout závislost na aminokyseliny?

Ne, závislost se na aminokyseliny nevzniká. Neexistuje, a to ani v teoriii, mechanismus, který by vysvětloval možnost vzniku závislosti. Také z mnohaleté praxe můžeme potvrdit, že závislost na aminokyseliny nevzniká. Naopak - aminokyseliny mohou být účinnou součástí léčby závislostí na alkoholu či drogách svým vlivem na psychický a emocionální stav člověka.


Proč náš lékař nedoporučil naší dceři s dětskou mozkovou obrnou (DMO) aminokyselinové preparáty?

Мedicína je poměrně konzervativní a většinou doporučuje to, co je již dlouho ve zdravotní péči dostupné. Dále pak doporučuje a preferuje léčbu hrazenou ze zdravotního pojištění. Mnoho lékařů se tak příliš nezajímá o další metody léčby, ať už metody používané již po staletí, jako například homeopatie, nebo nové metody, jako jsou aminokyselinové preparáty.

Podobně je tomu v oblasti fyzioterapie. Jestliže ze zdravotního pojištění hrazenou metodou rehabilitace u DMO je Vojtova metoda, je doporučována všem, ačkoliv sám Prof. Václav Vojta naznačoval, že Vojtova metoda může být pro jednoho ideální, pro druhého už tomu tak nemusí být.