logo
  • Jakub 2 roky

    Dětská mozková obrna - DMO

    Jakubovi jsou v současné době 2 roky, je velice klidný, hodný a chytrý chlapec, který se živě zajímá o vše, co ho obklopuje. Když k nám Jakub s maminkou poprvé přišli, bylo mu čtrnáct měsíců a byl vývojově opožděný. Neseděl, neotáčel se, neplazil se a nechodil, měl jasně vyjádřenou levostrannou hemiparézu. Jakubova diagnóza diagnóza dětská mozková obrna se zpožděním motorického vývoje a s hemiparézou vlevo byla stanovena v šesti měsících, kdy se poprvé dostal ke specializovanému neurologovi.