Metodika podávání aminokyselinových preparátů


Jak probíhá podávání aminokyselin

Při vstupní konzultaci v našem Poradenském centru aminokyselinové léčby v Praze 5 – Smíchově je naším odborníkem - lékařem zhodnocen stav nemocného a dosavadní vývoj onemocnění. Dětský nemocný přichází v doprovodu rodičů, doprovod blízkých osob či příbuzných je s výhodou i u dospělých pro zhodnocení historie onemocnění.

Na základě vyšetření je zvolena kombinace aminokyselinových komplexů podle tíže a charakteru postižení. Konkrétní kombinace pro konkrétního nemocného je sestavena tak, aby byla maximálně komplexní a postihla všechny příznaky onemocnění. Některé aminokyseliny jsou spíše účinné při potlačení spasticity, jiné při vývoji či obnově řeči, další při potlačení epileptické aktivity; kombinace jednotlivých aminokyselin se specifickým efektem tak ovlivní onemocnění jako celek. Léčbu proto charakterizuje podávání čtyř až šesti různých kombinací aminokyselinových preparátů 3-4 krát dennězvolených z celkového počtu dvaceti kombinací, které Poradenské centrum poskytuje. Nemocný je seznámen s možnými výsledky léčby.

Podávání aminokyselin probíhá v léčebných cyklech neboli kurzech, o počtu opakování cyklů rozhodují dosažené výsledky; léčebný kurz trvá přibližně tři měsíce. Po každém kurzu je stav nemocného vyhodnocen a podle dosažených výsledků je zváženo další opakování léčebného kurzu. Vzhledem k mechanismu účinku aminokyselin – indukci reparačních mechanismů v organizmu, regulačním funkcím na buněčné a tkáňové úrovni, které vedou k reparaci postižené funkce v místě poškození - není pozitivní efekt vázán pouze na období podávání aminokyselinových komplexů, tedy samotné léčby, ale pozitivní efekt přetrvává i po jejím přerušení. Proto není nutné, aby byly aminokyseliny podávány kontinuálně.

Aplikace aminokyselin probíhá ambulantně – nemocný odchází domů a podávání komplexů probíhá v domácím prostředí. Na základě dosažených aktuálních výsledků může být zvolená individuální kombinace průběžně doplňována či upravována. Výsledky léčby se řídí též rozhodnutí o opakování aminokzselinových cyklů.

Nemocný s genetickým syndromem či chronickým onemocněním nemůže být zcela vyléčen. Aminokyselinová léčba však může u lehčích postižení zcela projevy onemocnění potlačit, u těžkých stavů umožnit normalizaci či alespoň optimalizaci vývoje dětského pacienta nebo vrátit dospělého pacienta zpět do normálního života.

 

Pro další informace, informace o cenách aminokyselinové léčby a termín vstupní konzultace nás kontaktujte na čísle + 420 251 562 322.