Centrum aminokyselinové léčby

Pomocí aminokyselin účinně pomáháme léčbě epilepsie, Downův syndrom, autismus, ADHD, DMO a při dalších neurologických onemocněních. Pravidelně poskytujeme konzultace v Praze, Mnichově, Düsseldorfu, Frankfurtu n.M., Vídni, Grazu, Římě, Miláně, Vratislavi, Poznani, Varšavě, Krakově a v dalších městech. Při užívání našich aminokyselinových preparátů pozorujeme výrazné zvýšení intelektu a řeči, zlepšení motoriky a svalového tonu, zlepšení pohybové aktivity a koordinace..

Výhody aminokyselinové léčby
1
Individuální léčba
Pro každého pacienta je volena individuální kombinace aminokyselinových přípravků na základě konkrétních syptomů.
1
Snadné podávání a užívání
Kapsle pro perorální podávání.
1
V domácím prostředí
Za léčbou nemusíte docházet, probíhá pohodlně doma či tam, kam chcete cestovat.
1
Konzultace online
Jsme s Vámi v kontaktu. Máte-li dotazy, chce te-li upřesňující informacje k dávkování či podávání, jsme s Vámi v rychlém kontaktu.
1
Doručení až do domu
Naše přípravky Vám doručíme poštou či kurýrem až domu

Poslední novinky

22 Jun 2019

BRATISLAVA

Informujeme naše klienty, že příští konzultace v Bratislavě proběhnou 22.6. 2019 v hotelu Vienna House Easy Bratislava. Těšíme se na setkání s Vámi. VIENNA HOUSE EASY, Galvaniho 28. Slovensko
24 Dec 2018

Veselé Vánoce

Naše ambulance bude od 24.12. 2018 do 1.1.2019 zavřená. V případě urgentních dotazů nás kontaktujte e-mailem na infode@amino-cure.eu.
Naše ambulance bude od 24.12. 2018 do 1.1.2019 zavřená. V případě urgentních dotazů nás kontaktujte e-mailem na infode@amino-cure.eu.
18 Feb 2017

Konzultace v Polsku, 18. - 28. února 2017

Rádi bychom informovali naše klienty, že v únoru proběhnou konzultace v Polsku a sice, Krakov 18. - 20.2.2017 hotel Wilga, Varšava 22. - 25.2.2017, hotel Witkowski, Vratislav 27. - 28.2.2017, hotel Sofia. Těšíme se na setkání s Vámi.

15 Jan 2017

Konzultace v Římě, 11. února 2017

V únoru proběhnou konzultace a kontroly s našimi pacienty v Římě na adrese Best Western Hotel Universo Rome, Via Principe Amedeo 5/6, 00185 Roma. V případě zájmu si rezervujte termín na našich webových stránkách.

Aminokyselinová léčba

Děti s Downovým syndromem jsou velmi odlišné ve svém vývoji, především ve vývoji kognitivních funkcí, v řečových a komunikačních schopnostech. Odhadnout v kojeneckém či batolecím věku, jak se bude konkrétní chlapec či dívka vyvíjet, je ale velmi obtížné.

Při neurologických onemocnění se často vyskytují různé druhy paréze (vysoký nebo nízký svalový tonus, porucha rovnováhy, apod.). Při provádění různých forem rehabilitace, doporučejeme současně podávat aminokyselinové preparáty, které zrychlují účinnost a efektivitu prováděné rehabilitace.

ADHD je porucha vývoje nervového systému, která se projevuje různě vyjádřenou poruchou pozornosti (nepozorností), hyperaktivitou a impulzivitou, které jsou zároveň neadekvátní věku. Zatímco u malého dítěte je normální, že neudrží déle pozornost, u většího dítěte, které chodí do školy, se předpokládá, že bude pozorně naslouchat výuce.

Roztroušená skleróza

Aminokyselinové preparáty mohou být podávány u dětí s různými variantami dětského autismu a tíží postižení. Při léčbě aminokyselinovými preparáty lze pozorovat zlepšení vnímání, rozšiřuje se komunikace nemocného s autismem s okolím, objevuje se uvědomění si sebe sama, okolí a jejich vzájemného vztahu, zlepšuje se řeč, její plynulost a její využití v komunikaci.

U této široké skupiny nemocných s různou neurologickou symptomatikou lze dosáhnout výborných výsledků zvláště při časném podání po inzultu. Pozitivní změny se pozorují v 80 % případů podle časového intervalu od inzultu. Dle aktuálního stavu lze pozorovat snížení či eliminaci spasticity a rigidity, zvětšení rozsahu pohybu v kloubech, pozitivní vliv na schopnost řeči až do jejího plného obnovení.

Při léčbě dětí se zpožděním mentálního vývoje, poruchou řeči a oligofrenií různé etiologie a různého stupně postižení je podávání aminokyselinových preparátů velice účinné bez ohledu na stupeň postižení.

Účinnost podávání aminokyselinových preparátů u nemocných s epilepsií je komplexní. Podávání aminokyselin je velice účinné na paroxysmální i psychopatologickou složku epilepsie.

Dětská mozková obrna - DMO je trvalé chronické postižení definované poruchou hybnosti v důsledku poškození vyvíjejícího se mozku v době před porodem. Podávání aminokyselin u dítěte s DMO působí komplexně a pomáhá vyrovnat se s deficitem vzniklém na základě perinatálního poškození.