ADHD - Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Titulní stránka Aminokyselinová léčba ADHD - Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou


ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou, hyperkinetická porucha

Provádíme bezplatné on-line konzultace, dodáváme naše léky přímo do vašeho domova

Více než 20 let profesionalni zkušeností s neustálými konzultacemi a léčbou našich milých, malých pacientů od šesti měsíců věku, následným sledováním a zpětnou reakcí od rodičů nám umožňuje s jistotou deklarovat účinné vlastnosti aminokyselin který pomáhají:

 • lze pozorovat snížení hyperaktivity
 • normalizaci chování
 • zvýšení koncentrace vnímání
 • zvyšuje se  možnost sociální a psychologické adaptace, jak doma, tak i ve škole
 • začínají všímat možnosti nebezpečí.

Vy se můžete přihlásit k bezplatné online konzultaci s neurologem, klinickým genetikem, pediatrem - stačí přejít na - odkaz. V průběhu konzultace se dozvíte, zda Vám nebo Vašemu dítěti můžou aminokyseliny pomoci, pak pro Vás bude vypracováno individuální schéma podávání aminokyselinových komplexů, které můžete později obdržet poštou.

Podle našich zkušeností aminokyselinové preparáty přinášejí zřetelné změny už v průběhu prvního měsíce podávání. U dětí se zmírňuje hyperaktivita, více se soustředí, udrží déle pozornost při hře či při vyučování. Ve školce si dítě hraje s ostatními, prohlíží si pozorně obrázkové knížky, maluje si, nevykřikuje a nepřerušuje. Je lépe zvládnutelné, nemá záchvaty vzteku. Naše zkušenosti ukazují, že pokud jsou aminokyselinové komplexy podávány dětem od mateřské školky, jsou schopny úspěšně navštěvovat normální školu a mít dobré výsledky. Podávání aminokyselin u dětí školního věku pomáhá dětem zvládat výuku srovnatelně s dětmi bez syndromu ADHD, a tak pomáhá předejít jejich vyloučení ze standardní školy a umístění do speciální školy.
Výhodou podávání aminokyselin u dětí s ADHD je, že nejenom zvyšují pozornost a zmírňují hyperaktivitu, současně také zlepšují mentální vývoj a vývoj řeči. Také odborníci, kteří s dítětem pracují, jako psychologové a logopedi, s nadšením zjišťují, že je možné s dítětem konečně navázat potřebný kontakt a spolupráci. 

ADHD je porucha vývoje nervového systému, která se projevuje různě vyjádřenou poruchou pozornosti (nepozorností), hyperaktivitou a impulzivitou, které jsou zároveň neadekvátní věku. Zatímco u malého dítěte je normální, že neudrží déle pozornost, u většího dítěte, které chodí do školy, se předpokládá, že bude pozorně naslouchat výuce.

ADHD syndrom je často doprovázen dalšími onemocněními jako je epilepsie či zpoždění mentálního vývoje a řeči. V lehčích případech pak není snadné rozlišit děti s ADHD od těch, které jsou jen velice aktivní, mají zájem o všechno kolem sebe, ale poruchou vývoje nervového systému netrpí. 

Dítě s ADHD je upovídané, hlučné, neposlouchá během rozhovoru, neposlouchá instrukce, je roztržité, ztrácí věci, je zapomnětlivé, neustále vyrušuje a přerušuje ostatní. Je neklidné, neustále se vrtí na židli, nedokáže čekat než na něho přijde řada při hře, vykřikuje. 

ADHD může být rozpoznáno u dítěte, které navštěvuje mateřskou školku. Děti jsou divoké, mají záchvaty vzteku, jsou nezvladatelné. ADHD bývá často rozpoznáno až s nástupem do školy, kdy kvůli hyperaktivitě děti zaostávají ve srovnání se svými vrstevníky. Některé děti až do té míry, že musí navštěvovat speciální školy.
 

O ADHD

ADHD je neurovývojová porucha, která se může vyskytovat a projevovat v kterémkoliv roce života dítěte. Tato porucha zhruba v polovině případů odeznívá kolem dvanáctého roku věku, ale až v polovině případů přetrvává do dospělosti. Pro tento syndrom bylo a je používáno mnoho výrazů – porucha pozornosti, hyperkinetický syndrom, lehká mozková dysfunkce, infantilní psychosyndrom, hyperkinetická porucha nebo syndrom poruchy pozornosti. 
Výskyt ADHD se odhaduje na 5-20% dětí (vyšší, pokud zahrneme i poruchy pozornosti s minimálně vyjádřenou poruchou impulzivity a hyperaktivitou), je častější u chlapců než u dívek. Právě dívky trpí častěji převažující poruchou pozornosti a nemusí být identifikována jako ADHD.
Proč jsou výskyt a projevy u dívek a chlapců odlišné není přesně známé, uvažuje se o genetických vlivech a vlivech hormonálních. Mezi zvažované příčiny ADHD patří genetický vliv (u nejbližších příbuzných je výskyt až pětkrát častější), hypoxické poškození mozku před a během porodu, vliv může mít také, pokud maminka během těhotenství kouří. 
Aminokyseliny díky svému regulačnímu vlivu v mnoha procesech na buněčné a tkáňové úrovni napomáhají harmonizovat excitační a inhibiční procesy v neuronech, které jsou při ADHD narušené. Tak dokáží ovlivnit – snížit hyperaktivitu. Zároveň mají mírný stimulační efekt, a tímto mechanismem zvyšují pozornost. Dítě je tak vlivem aminokyselin klidnější a zároveň pozornější. 
Léčba ADHD vyžaduje komplexní přístup, spolupráci rodičů s učiteli, psychology, neurology a psychiatry. Dětem je stanovován speciální režim, který napomáhá zvládání školní výuky, rodiče se učí být tolerantní a s dítětem správně jednat. 
V léčbě ADHD, především u dětí s dalšími doprovodnými onemocněními jako je epilepsie či deprese, má své místo také farmakoterapie. V léčbě se využívají psychostimulancia, antidepresiva, antipsychotika či neuroleptika. Léčba je často doprovázena nežádoucími účinky, které léčbu limitují. Příkladem může být často používaný metylfenidát sodný, kdy je léčba doprovázena nežádoucími účinky jako je nespavost, bolesti břicha a hlavy. hyperaktivita.

5/ 5
(20 voites)Online konzultace
10
Říjen
Rezervováno
 • 16:00 - 16:30 Objednat termín
 • 16:00 - 16:30 Objednat termín
 • 23
  Říjen
  Rezervováno
  Konzultace:
  • Italy
   Roma

   Best Western Plus Hotel Universo

   Via P. Amedeo 5/b
   • 12:45 - 13:30 Objednat termín
   • 15:00 - 15:45 Objednat termín
  • Polsko
   Kraków

   Hotel Wilga

   ul. Przedwiośnie 16 30-502 Kraków www.hotelwilgakrakow.pl
   • 09:00 - 09:45 Objednat termín
   • 10:30 - 11:15 Objednat termín
   • 11:15 - 12:00 Objednat termín
  Tel: +420 778 071 578