Přiklady z naší praxe


Peter
Dětský autismus 4
Za tu dobu, co syn bere aminokyseliny, udělal pozoruhodný pokrok, zlepšilo se téměř vše, např. - vnímání. Teď, když vidí rozlitou vodu, vezme ručník a otře to sám, hra. Petr vyvinul složitější hry, jako je vaření a krmení svého psa. Pochopení. Je patrné, že lépe chápe, co po něm chceme. Motorika -začal aktivně lézt na pohovku, obratně se držet a odrážet
Aleksandra
Downův syndrom a další genetická onemocnění 3,5 roku
Když malá Alexandra byla jen 6 měsíců, rodiče byli znepokojeni - se poslední dva měsíce Alexandra prakticky zastavila ve vývoji
Edoardo
Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií 14 roky
Po 3 kurzech používání si rodiče všimli výrazného zlepšení
Miloslav
Dětská mozková obrna - DMO 9 roky
Když mu bylo pět let, nemluvil, na hodinách u logopeda nemohl pohybovat jazykem nahoru a dolů a ze strany na stranu.
Petr
Dětský autismus 9 roky
Petr byl velmi agresivní a měl problémy se školním programem
Miloš
Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií 5 roky
Miloš prodělal meningitidu, několik operací na hydrocefalus. Stav byl v té době velmi vážný
Ruslan
Downův syndrom a další genetická onemocnění 3,5 roku
Ruslan měl po absolvování kurzu aminokyselin velmi dobře výsledky. Začal mluvit frázemi, mnohem lépe se mu začalo běhat
Rafał
Epilepsie 7 roky
V současné době je pro rodiče nejdůležitější, že po absolvování kurzu aminokyselin nemá epileptické záchvaty
Lorenzo
Epilepsie 3 roky
Po přijetí prvního kurzu začal trochu mluvit, záchvaty se snížily a začaly trvat méně času
Tobiaš
Dětská mozková obrna - DMO 2 roky
Největší problém byl, že nemohla chodit, padal na záda a rodiče ho museli neustále chytat.
Nadja
ADHD - Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou 4,5 roku
Nadje je 4,5 roku, trpí mikrocefalií, zpožděním vývoje, ADHD a je celkově hyperaktivní. Aminokyseliny užívá šest měsíců a rodiče jsou nadšení.
Jakub
Dětská mozková obrna - DMO 2 roky
Když k nám Jakub s maminkou poprvé přišli, bylo mu čtrnáct měsíců a byl vývojově opožděný. Neseděl, neotáčel se, neplazil se a nechodil
Eva
Epilepsie

Eva

Polsko
13 měsíců
Když se Eva narodila s poškozením mozku, lékaři jí nedávali mnoho šancí. Dnes je jí třináct měsíců.