Aminokyselinová léčba


Dětská mozková obrna - DMO

Dětská mozková obrna - DMO je trvalé chronické postižení definované poruchou hybnosti v důsledku poškození vyvíjejícího se mozku v době před porodem. Podávání aminokyselin u dítěte s DMO působí komplexně a pomáhá vyrovnat se s deficitem vzniklém na základě perinatálního poškození.
další podrobnosti

Epilepsie

Účinnost podávání aminokyselinových preparátů u nemocných s epilepsií je komplexní. Podávání aminokyselin je velice účinné na paroxysmální i psychopatologickou složku epilepsie.
další podrobnosti

Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií

Při léčbě dětí se zpožděním mentálního vývoje, poruchou řeči a oligofrenií různé etiologie a různého stupně postižení je podávání aminokyselinových preparátů velice účinné bez ohledu na stupeň postižení.
další podrobnosti

Cévní mozkové příhody (CMP) a traumata hlavy

U této široké skupiny nemocných s různou neurologickou symptomatikou lze dosáhnout výborných výsledků zvláště při časném podání po inzultu. Pozitivní změny se pozorují v 80 % případů podle časového intervalu od inzultu. Dle aktuálního stavu lze pozorovat snížení či eliminaci spasticity a rigidity, zvětšení rozsahu pohybu v kloubech, pozitivní vliv na schopnost řeči až do jejího plného obnovení.
další podrobnosti

Dětský autismus

Aminokyselinové preparáty mohou být podávány u dětí s různými variantami dětského autismu a tíží postižení. Při léčbě aminokyselinovými preparáty lze pozorovat zlepšení vnímání, rozšiřuje se komunikace nemocného s autismem s okolím, objevuje se uvědomění si sebe sama, okolí a jejich vzájemného vztahu, zlepšuje se řeč, její plynulost a její využití v komunikaci.
další podrobnosti

Amyotrofická laterální skleróza

Roztroušená skleróza
další podrobnosti

ADHD - Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou

ADHD je porucha vývoje nervového systému, která se projevuje různě vyjádřenou poruchou pozornosti (nepozorností), hyperaktivitou a impulzivitou, které jsou zároveň neadekvátní věku. Zatímco u malého dítěte je normální, že neudrží déle pozornost, u většího dítěte, které chodí do školy, se předpokládá, že bude pozorně naslouchat výuce.
další podrobnosti

Rehabilitace

Při neurologických onemocnění se často vyskytují různé druhy paréze (vysoký nebo nízký svalový tonus, porucha rovnováhy, apod.). Při provádění různých forem rehabilitace, doporučejeme současně podávat aminokyselinové preparáty, které zrychlují účinnost a efektivitu prováděné rehabilitace.
další podrobnosti

Downův syndrom a další genetická onemocnění

Děti s Downovým syndromem jsou velmi odlišné ve svém vývoji, především ve vývoji kognitivních funkcí, v řečových a komunikačních schopnostech. Odhadnout v kojeneckém či batolecím věku, jak se bude konkrétní chlapec či dívka vyvíjet, je ale velmi obtížné.
další podrobnosti

Dodržujte karanténu a zachovejte klid

Složitou situaci, ve které jsme se všichni ocitli, především rodiče s malými dětmi, zavřené doma v karanténě s možností jen krátkých procházek do přírody, poznal asi každý rodič.
další podrobnosti