Zásady ochrany osobních údajů


Společnost Aminocure („my“, „naše“ nebo „nás“) se zavazuje chránit vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost Aminocure shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše webové stránky a jejich přidružené subdomény (souhrnně naše „Služba“) spolu s naší aplikací Aminocure. Přistoupíte-li k naší Službě nebo začnete-li ji využívat, dáváte tím najevo, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte se shromažďováním, ukládáním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů, jak je to popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v našich Podmínkách poskytování služby.

Definice a klíčové pojmy

Abychom pomohli co nejjasněji vysvětlit obsah těchto Zásad ochrany osobních údajů, každý odkaz na některý z následujících pojmů znamená pojmy, jak jsou striktně definovány níže:

Zásady ochrany osobních údajů

  -Soubory cookie: malé množství dat generovaných webovou stránkou a uložených vaším webovým prohlížečem. Slouží k identifikaci prohlížeče, poskytování analytických služeb a zapamatování si informací o vás, jako jsou vaše jazykové preference nebo přihlašovací údaje.

  -Společnost: kdykoliv je v těchto zásadách uveden pojem „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“, jedná se o odkaz na společnost AminoCure s.r.o. (Česko), která je odpovědná za vaše údaje podle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

  -Země: místo, kde sídlí společnost Aminocure nebo její vlastníci/zakladatelé, v tomto případě je to Česko.

  -Zákazník: označuje společnost, organizaci nebo osobu, která se přihlásí k využívání Služby společnosti Aminocure pro správu vztahů s jejich spotřebiteli nebo uživateli služeb.

  -Zařízení: jakékoli zařízení připojené k internetu, jako je telefon, tablet, počítač nebo libovolné jiné zařízení, které lze použít k návštěvě webu společnosti Aminocure a využívání služeb.

  -IP adresa: Každé zařízení připojené k internetu má přiděleno číslo známé jako adresa internetového protokolu (IP). Tato čísla jsou obvykle přidělována v geografických blocích. IP adresu lze často použít k identifikaci místa, ze kterého se zařízení připojuje k internetu.

  -Personál: označuje osoby, které jsou zaměstnány společností Aminocure nebo pracují na základě smlouvy o poskytování služeb jménem jedné ze stran.

  -Osobní údaje: veškeré informace, které přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinými informacemi – včetně osobního identifikačního čísla - umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

  -Služba: označuje službu poskytovanou společností Aminocure, jak je popsána v relativních podmínkách (jsou-li k dispozici) a na této platformě.

  -Služba třetí strany: odkazuje na inzerenty, sponzory soutěží, propagační a marketingové partnery a další subjekty, které poskytují náš obsah nebo jejichž produkty či služby vás podle našeho názoru mohou zajímat.

  -Webové stránky: stránky, které jsou přístupné prostřednictvím této adresy URL: https://aminocure.cz/.

  -Vy: fyzická nebo právnická osoba, která je u společnosti Aminocure zaregistrována k využívání Služby.

Jaké informace shromažďujeme?

Informace od vás shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky, zaregistrujete se na našich stránkách, zadáte objednávku, přihlásíte se k odběru našeho zpravodaje, odpovíte na dotazník nebo vyplníte formulář.

  - jméno/uživatelské jméno,

  - telefonní čísla,

  - e-mailové adresy.

Shromažďujeme také informace z mobilních zařízení pro lepší uživatelský zážitek, ačkoli tyto funkce jsou zcela volitelné:

Jak používáme shromážděné informace?

Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů:

  -pro personalizaci vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby),

  -pro zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku na našich webových stránkách),

  -pro zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na služby zákazníkům a potřeby podpory),

  -pro zpracování transakcí,

  -pro správu soutěží, propagačních akcí, průzkumů nebo jiných funkcí webu,

  -pro zasílání pravidelných e-mailů.

Kdy společnost Aminocure používá informace o koncových uživatelích od třetích stran?

Společnost Aminocure shromažďuje údaje o koncových uživatelích, které jsou nezbytné k poskytování služeb společnosti Aminocure našim zákazníkům.

Koncoví uživatelé nám mohou dobrovolně poskytnout informace, které zpřístupnili na webových stránkách sociálních médií. Pokud nám takové informace poskytnete, můžeme shromažďovat veřejně dostupné informace z vámi uvedených webových stránek sociálních médií. Můžete ovlivnit, kolik vašich informací webové stránky sociálních médií zveřejní, a to tak, že tyto webové stránky navštívíte a změníte nastavení ochrany osobních údajů.

Kdy společnost Aminocure používá informace o zákaznících od třetích stran?

Některé informace získáváme od třetích stran, když nás kontaktujete. Například když nám zašlete svou e-mailovou adresu, abyste projevili zájem stát se zákazníkem společnosti Aminocure, obdržíme informace od třetí strany, která společnosti Aminocure poskytuje služby automatizovaného odhalování podvodů. Příležitostně také shromažďujeme informace, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách sociálních médií. Můžete ovlivnit, kolik vašich informací webové stránky sociálních médií zveřejní, a to tak, že tyto webové stránky navštívíte a změníte nastavení ochrany osobních údajů.

Sdílíme informace, které shromažďujeme, s třetími stranami?

Informace, které shromažďujeme, osobní i neosobní, můžeme sdílet s třetími stranami, jako jsou inzerenti, sponzoři soutěží, propagační a marketingoví partneři a další subjekty, které poskytují náš obsah nebo jejichž produkty či služby by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Můžeme je také sdílet s našimi současnými a budoucími přidruženými společnostmi a obchodními partnery, a pokud se zúčastníme fúze, prodeje majetku nebo jiné reorganizace podniku, můžeme vaše osobní a neosobní údaje sdílet nebo předat našim právním nástupcům.


Můžeme využívat důvěryhodné externí poskytovatele služeb, kteří pro nás vykonávají funkce a poskytují služby, jako je hostování a údržba našich serverů a webových stránek, ukládání a správa databází, správa e-mailů, marketing ukládání, zpracování kreditních karet, zákaznický servis a vyřizování objednávek produktů a služeb, které si můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek. S těmito třetími stranami budeme pravděpodobně sdílet vaše osobní údaje a případně i některé neosobní údaje, abychom jim umožnili uvedené služby pro nás i pro vás vykonávat.


Části dat z našich souborů protokolu, včetně IP adres, můžeme sdílet pro analytické účely s třetími stranami, jako jsou partneři pro webovou analýzu, vývojáři aplikací a reklamní sítě. Pokud je vaše IP adresa sdílena, může být použita k odhadu obecné polohy a dalších techno-grafických údajů, jako je rychlost připojení, zda jste webové stránky navštívili ve sdílené lokalitě a jaký typ zařízení k návštěvě webových stránek používáte. Tito externí dodavatelé mohou shromažďovat informace o naší reklamě a o tom, co si na webových stránkách prohlížíte, a poté nám a našim inzerentům poskytovat audit, výzkum a zprávy.

Osobní a neosobní informace o vás můžeme také sdělit vládním nebo donucovacím orgánům nebo soukromým stranám, pokud to podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezbytné nebo vhodné, abychom mohli reagovat na nároky či právní postupy (včetně soudních obsílek), chránit naše práva a zájmy nebo práva a zájmy třetí strany, bezpečnost veřejnosti nebo jakékoli osoby, zabránit nebo zastavit jakoukoli nezákonnou, neetickou nebo právně postižitelnou činnost nebo jinak dodržovat platné soudní příkazy, zákony, pravidla a předpisy.

Kde a kdy se shromažďujeme informace od zákazníků a koncových uživatelů?

Společnost Aminocure bude shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete. Osobní údaje o vás můžeme získat také od třetích stran, jak je popsáno výše.

Jak používáme vaši e-mailovou adresu?

Odesláním své e-mailové adresy na těchto webových stránkách souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat e-maily. Svou účast v některém z těchto e-mailových seznamů můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz pro odhlášení nebo jinou možnost odhlášení, která je součástí příslušného e-mailu. E-maily zasíláme pouze lidem, kteří nám kontaktování povolili, a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany. Neposíláme nevyžádané komerční e-maily, protože nesnášíme spam stejně jako vy. Odesláním své e-mailové adresy také souhlasíte s tím, že můžeme vaši e-mailovou adresu používat pro cílení na zákaznické publikum na webech, jako je Facebook, kde zobrazujeme vlastní reklamu konkrétním lidem, kteří se přihlásili k odběru sdělení od nás. E-mailové adresy zadané pouze prostřednictvím stránky pro zpracování objednávky budou použity výhradně za účelem zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Pokud jste nám však stejnou e-mailovou adresu poskytli i jiným způsobem, můžeme ji použít k jakémukoli účelu uvedenému v těchto Zásadách. Poznámka: Pokud se kdykoli budete chtít odhlásit ze zasílání budoucích e-mailů, na konci každého e-mailu uvádíme podrobné pokyny k odhlášení.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby společnosti Aminocure a plnit účely popsané v těchto Zásadách. To platí i pro kohokoli, s kým vaše údaje sdílíme a kdo poskytuje služby naším jménem. Pokud vaše údaje již nepotřebujeme a není nutné je uchovávat pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností, buď je odstraníme z našich systémů, nebo je depersonalizujeme tak, abychom vás nemohli identifikovat.

Jak chráníme vaše informace?

Při zadávání objednávky nebo vyplňování, odesílání či provedení přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zajistili jejich bezpečnost. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně zašifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nejsou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) nikdy uchovávány v souboru. Nemůžeme však zajistit ani zaručit absolutní bezpečnost jakýchkoli informací, které předáte společnosti Aminocure, ani zaručit, že k vašim informacím o Službě nemůže být získán přístup, nemohou být zveřejněny, pozměněny nebo zničeny v důsledku porušení našich fyzických, technických nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Mohou být mé informace předány do jiných zemí?

Společnost Aminocure je registrována v České republice. Informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek, při přímé interakci s vámi nebo při využívání našich asistenčních služeb mohou být čas od času přenášeny do našich kanceláří nebo zaměstnancům nebo třetím stranám, které se nacházejí po celém světě, a mohou být prohlíženy a hostovány kdekoli na světě, včetně zemí, které nemusí mít obecně platné zákony upravující používání a přenos takových údajů. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony při využití výše uvedené Služby dobrovolně souhlasíte s přeshraničním přenosem a hostováním těchto údajů.

Jsou informace shromážděné prostřednictvím Služby společnosti Aminocure bezpečné?

Přijímáme opatření na ochranu bezpečnosti vašich informací. Máme fyzické, elektronické a manažerské postupy, které pomáhají chránit, zabraňují neoprávněnému přístupu, udržují bezpečnost dat a správně používají vaše informace. Lidé ani bezpečnostní systémy, včetně šifrovacích systémů, však nejsou stoprocentně spolehlivé. Kromě toho se lidé mohou dopustit úmyslných trestných činů, udělat chybu nebo nedodržet zásady. Proto, i když vynakládáme přiměřené úsilí na ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Pokud platné právní předpisy ukládají jakoukoli nezpochybnitelnou povinnost chránit vaše osobní údaje, souhlasíte s tím, že úmyslné pochybení bude měřítkem, podle kterého budeme tuto povinnost posuzovat.

Mohu své údaje aktualizovat nebo opravit?

Práva, která máte na vyžádání aktualizace nebo opravy informací, které společnost Aminocure shromažďuje, závisí na vašem vztahu se společností Aminocure. Zaměstnanci mohou aktualizovat nebo opravovat své údaje, jak je podrobně uvedeno v našich interních firemních zásadách pro zaměstnávání.

Zákazníci mají právo požadovat omezení některých způsobů použití a zveřejnění osobních údajů, a to následujícím způsobem. Můžete se na nás obrátit, abyste (1) aktualizovali nebo opravili své osobní údaje, (2) změnili své preference týkající se komunikace a dalších informací, které od nás dostáváte, nebo (3) odstranili osobní údaje, které o vás uchováváme v našich systémech (s výhradou následujícího odstavce), a to zrušením svého účtu. Uvedené aktualizace, opravy, změny a vymazání nebudou mít žádný vliv na jiné informace, které uchováváme, nebo na informace, které jsme poskytli třetím stranám v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů před příslušnou aktualizací, opravou, změnou nebo vymazáním. V zájmu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti můžeme před udělením přístupu k profilu nebo provedením oprav podniknout přiměřené kroky (například vyžádat si jedinečné heslo) k ověření vaší totožnosti. Jste zodpovědní za to, že své jedinečné heslo a informace o účtu budete vždy udržovat v tajnosti.

Měli byste si být vědomi toho, že není technologicky možné odstranit z našeho systému každý záznam informací, které jste nám poskytli. Nutnost zálohovat naše systémy za účelem ochrany informací před neúmyslnou ztrátou znamená, že kopie vašich informací může existovat v nesmazatelné podobě, kterou pro nás bude obtížné nebo nemožné najít. Neprodleně po obdržení vaší žádosti budou všechny osobní údaje uložené v databázích, které aktivně používáme, a na jiných snadno vyhledatelných médiích aktualizovány, opraveny, změněny nebo případně vymazány, jakmile to bude v rozumné a technicky proveditelné míře možné.

Jste-li koncovým uživatelem a přejete si aktualizovat, vymazat nebo obdržet jakékoli informace, které o vás máme, můžete tak učinit kontaktováním organizace, jejímž jste zákazníkem.

Zaměstnanci

Jste-li zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání ve společnosti Aminocure, shromažďujeme informace, které nám dobrovolně poskytnete. Shromážděné informace používáme pro personální účely, abychom mohli spravovat benefity pro zaměstnance a prověřovat uchazeče.

Můžete se na nás obrátit, abyste (1) aktualizovali nebo opravili své údaje, (2) změnili své preference, pokud jde o sdělení a další informace, které od nás dostáváte, nebo (3) obdrželi záznam o informacích, které o vás máme. Takové aktualizace, opravy, změny a výmazy nebudou mít žádný vliv na jiné informace, které uchováváme, nebo na informace, které jsme poskytli třetím stranám v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů před takovou aktualizací, opravou, změnou nebo výmazem.

Prodej podniku

Vyhrazujeme si právo předat informace třetí straně v případě prodeje, fúze nebo jiného převodu veškerých aktiv společnosti Aminocure nebo jejich podstatné části nebo kterékoli z jejích korporátních poboček (jak jsou definovány v tomto dokumentu) nebo části společnosti Aminocure nebo kterékoli z jejích korporátních poboček, jíž se týká Služba, nebo v případě, že ukončíme svou činnost nebo podáme žádost nebo proti nám bude podána žádost o konkurz, reorganizaci nebo zahájeno podobné řízení, za předpokladu, že třetí strana bude respektovat podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Přidružené společnosti

Informace (včetně osobních údajů) o vás můžeme poskytnout našim firemním pobočkám. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se „přidruženým podnikem“ rozumí jakákoli osoba nebo subjekt, který přímo nebo nepřímo ovládá společnost Aminocure, je jí ovládán nebo je s ní pod společnou kontrolou, ať už na základě vlastnictví nebo z jiného důvodu. S veškerými informacemi, které se vás týkají a které poskytneme našim přidruženým podnikům, budou tyto přidružené podniky nakládat v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Rozhodné právo

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se řídí českým právem bez ohledu na kolizní ustanovení. Souhlasíte s výlučnou jurisdikcí soudů v souvislosti s jakoukoli žalobou nebo sporem vzniklým mezi stranami na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s nimi, s výjimkou osob, které mohou mít právo vznášet nároky podle štítu na ochranu soukromí nebo švýcarsko-amerického právního rámec.

Tato smlouva a vaše používání webových stránek se řídí českým právem, s vyloučením kolizních norem. Vaše používání webových stránek může podléhat také dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Používáním Služby společnosti Aminocure nebo přímým kontaktováním naší společnosti vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neměli byste vstupovat na naše webové stránky ani využívat naše služby. Pokračování v používání webových stránek, přímá spolupráce s námi nebo pokračování ve spolupráci po zveřejnění změn těchto Zásad ochrany osobních údajů, které nemají významný vliv na používání nebo zveřejňování vašich osobních údajů, znamená, že tyto změny přijímáte.

Váš souhlas

Aktualizovali jsme naše Zásady ochrany osobních údajů, abychom vám poskytli úplnou transparentnost toho, co se při návštěvě našich stránek nastavuje a jak se to používá. Používáním našich webových stránek, registrací účtu nebo provedením nákupu tímto vyjadřujete souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Služby. Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které společnost Aminocure neprovozuje ani nekontroluje. Za obsah, přesnost nebo názory vyjádřené na těchto webových stránkách neodpovídáme a tyto webové stránky nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti nebo úplnosti. Nezapomeňte prosím, že pokud pomocí odkazu přejdete ze Služeb na jinou webovou stránku, naše Zásady ochrany osobních údajů již neplatí. Vaše prohlížení a interakce na jakýchkoli jiných webových stránkách, včetně těch, které mají odkaz na naší platformě, podléhá vlastním pravidlům a zásadám těchto webových stránek. Takové třetí strany mohou ke shromažďování informací o vás používat vlastní soubory cookie nebo jiné metody.

Soubory cookie

Společnost Aminocure používá „soubory cookie“ k identifikaci oblastí našich webových stránek, které jste navštívili. Soubor cookie je malý datový soubor, který váš webový prohlížeč ukládá do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Soubory cookie používáme ke zlepšení výkonu a funkčnosti našich webových stránek, ale nejsou pro jejich používání nezbytné. Bez těchto souborů cookie však mohou být některé funkce, například videa, nedostupné nebo byste museli při každé návštěvě webových stránek znovu zadávat své přihlašovací údaje, protože bychom si nemohli pamatovat, že jste se již dříve přihlásili. Většinu webových prohlížečů lze nastavit tak, aby používání souborů cookie zakázaly. Pokud však soubory cookie zakážete, je možné, že budete mít nesprávný nebo dokonce nebudete mít žádný přístup k funkcím na našich webových stránkách. Do souborů cookie nikdy neukládáme informace umožňující identifikaci osob.

Blokování a zakázání souborů cookie a podobných technologií

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie a podobné technologie. Tato akce však může zablokovat naše základní soubory cookie a zabránit správnému fungování našich webových stránek a vy možná nebudete moci plně využívat všechny jejich funkce a služby. Měli byste si také uvědomit, že pokud soubory cookie ve svém prohlížeči zablokujete, můžete také přijít o některé uložené informace (např. uložené přihlašovací údaje, předvolby webu). Různé prohlížeče vám umožňují různé ovládací prvky. Zakázáním souboru cookie nebo kategorie souborů cookie se soubor cookie z prohlížeče nevymaže, to musíte provést sami v prohlížeči, další informace naleznete v nabídce nápovědy prohlížeče.

Ochrana osobních údajů dětí

Neoslovujeme osoby mladší 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z Našich serverů.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Můžeme měnit naši Službu a zásady a může se stát, že bude nutné provést změny těchto Zásad ochrany osobních údajů tak, aby přesně odrážely naši Službu a zásady. Pokud zákon nevyžaduje něco jiného, budeme vás informovat (například prostřednictvím naší Služby) dříve, než provedeme změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, a dáme vám možnost se se změnami seznámit předtím, než vstoupí v platnost. Pokud pak budete Službu nadále používat, budete se řídit aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Jestliže však s těmito anebo s aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, můžete svůj účet vymazat.

Služby třetích stran

Můžeme zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah třetích stran (včetně dat, informací, aplikací a dalších služeb) nebo poskytovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran („Služby třetích stran“).

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Aminocure neodpovídá za žádné Služby třetích stran, včetně jejich přesnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržování autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality nebo jakéhokoli jiného aspektu. Společnost Aminocure nepřebírá a nebude mít žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné jiné osobě či subjektu za jakékoli Služby třetích stran.

Služby třetích stran a odkazy na ně jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a přistupujete k nim a používáte je výhradně na vlastní riziko a v souladu s podmínkami těchto třetích stran.

Facebook Pixel

Facebook pixel je analytický nástroj, který vám umožňuje měřit účinnost vaší reklamy tím, že porozumíte akcím, které lidé na vašich webových stránkách provádějí. Pixel můžete použít k zajištění, aby se vaše reklamy zobrazovaly správným lidem. Facebook pixel může při používání Služby shromažďovat informace z vašeho zařízení. Facebook pixel shromažďuje informace, které jsou uchovávány v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů.

Sledovací technologie

  - Google Maps API

  Google Maps API je robustní nástroj, který lze použít k vytvoření vlastní mapy, mapy s možností vyhledávání, funkce check-in, zobrazení živých dat synchronizovaných s polohou, plánování tras nebo vytvoření mashupu, abychom jmenovali alespoň některé.

  Rozhraní Google Maps API může z bezpečnostních důvodů shromažďovat informace od vás a z vašeho zařízení.

  Nástroj Google Maps API shromažďuje informace, které jsou uchovávány v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů.

  - Relace

  Společnost Aminocure používá „relace“ k identifikaci oblastí našich webových stránek, které jste navštívili. Relace je malá část dat uložená ve vašem počítači nebo mobilním zařízení webovým prohlížečem.

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud pocházíte z Evropského hospodářského prostoru (EHP), můžeme od vás shromažďovat a používat informace a v této části našich Zásad ochrany osobních údajů vám přesně vysvětlíme, jak a proč jsou tyto údaje shromažďovány a jak tyto údaje udržujeme pod ochranou, aby nebyly replikovány nebo použity nesprávným způsobem.

Co je GDPR?

GDPR je celoevropský zákon o ochraně soukromí a osobních údajů, který upravuje způsob ochrany údajů obyvatel EU ze strany společností a zvyšuje kontrolu, kterou mají obyvatelé EU nad svými osobními údaji.

Nařízení GDPR se týká všech globálně působících společností, nejen podniků se sídlem v EU a obyvatel EU. Data našich zákazníků jsou důležitá bez ohledu na to, kde se nacházejí, a proto jsme zavedli kontroly GDPR jako základní standard pro všechny naše operace po celém světě.

Co jsou to osobní údaje?

Jakékoli údaje, které se vztahují k identifikovatelné nebo identifikované osobě. Nařízení GDPR zahrnuje široké spektrum informací, které by mohly být samy o sobě nebo v kombinaci s jinými informacemi použity k identifikaci osoby. Osobní údaje přesahují rámec jména nebo e-mailové adresy. Některé příklady zahrnují finanční informace, politické názory, genetické údaje, biometrické údaje, IP adresy, fyzickou adresu, sexuální orientaci a etnický původ.

Zásady ochrany osobních údajů zahrnují požadavky, jako např:

  - Shromažďované osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivým, zákonným a transparentním způsobem a měly by být používány pouze způsobem, který by člověk rozumně očekával.

  - Osobní údaje by měly být shromažďovány pouze za určitým účelem a měly by být použity pouze k tomuto účelu. Organizace musí při shromažďování osobních údajů uvést, k čemu je potřebují.

  - Osobní údaje by neměly být uchovávány déle, než je nezbytné k naplnění jejich účelu.

  - Osoby, na které se vztahuje nařízení GDPR, mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Mohou také požádat o kopii svých údajů a o jejich aktualizaci, vymazání, omezení nebo přesunutí do jiné organizace.

Proč je nařízení GDPR důležité?

Nařízení GDPR přidává některé nové požadavky týkající se toho, jak by společnosti měly chránit osobní údaje fyzických osob, které shromažďují a zpracovávají. Zvyšuje také nároky na dodržování předpisů tím, že zpřísňuje jejich vymáhání a ukládá vyšší pokuty za jejich porušení. Kromě těchto skutečností je to prostě správná věc. Ve společnosti Aminocure jsme pevně přesvědčeni, že ochrana osobních údajů je velmi důležitá, a již nyní máme zavedeny spolehlivé postupy zabezpečení a ochrany osobních údajů, které jdou nad rámec požadavků tohoto nového nařízení

Práva jednotlivých subjektů údajů – přístup k údajům, jejich přenositelnost a vymazání

Zavázali jsme se, že budeme našim zákazníkům pomáhat plnit požadavky nařízení GDPR týkající se práv subjektů údajů. Společnost Aminocure zpracovává nebo ukládá všechny osobní údaje u plně prověřených dodavatelů, kteří splňují požadavky DPA. Veškeré konverzace a osobní údaje uchováváme po dobu až 6 let, pokud není váš účet smazán. V takovém případě všechny údaje zlikvidujeme v souladu s našimi podmínkami poskytování služeb a zásadami ochrany osobních údajů; v každém případě je nebudeme uchovávat déle než 60 dní.

Jsme si vědomi toho, že pokud pracujete se zákazníky z EU, musíte jim umožnit přístup k osobním údajům, jejich aktualizaci, načtení a odstranění. Jsme tu pro vás! Od začátku jsme nastaveni jako samoobsluha a vždy jsme vám umožňovali přístup k vašim údajům a údajům vašich zákazníků. Náš tým zákaznické podpory je tu pro vás, aby vám zodpověděl veškeré dotazy týkající se práce s rozhraním API.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

- prostřednictvím e-mailu: info@amino-cure.eu,

- prostřednictvím telefonního čísla: +420 778 071 578