Zpoždění mentálního vývoje a řečové poruchy

Titulní stránka Aminokyselinová léčba Zpoždění mentálního vývoje a řečové poruchy

Zpoždění mentálního vývoje a řečových poruch

Účinnost aminokyselinových preparátů při zpoždění mentálního vývoje a u řečových poruch

Při léčbě dětí se zpožděním mentálního vývoje, poruchou řeči a oligofrenií různé etiologie a různého stupně postižení je podávání aminokyselinových preparátů velice účinné bez ohledu na stupeň postižení.

Výsledky vyšetření ukazují, že u dětí s oligofrenií dochází po podávání aminokyselinových komplexů ke zvýšení rychlosti senzoricko – motorických reakcí, zlepšuje se krátkodobá zraková a sluchová paměť, zlepšuje se schopnost spontánního vnímání, vyvíjí se jemná motorika rukou. Dochází k vývoji vyšších mozkových funkcí jako je vnímavost a představivost, což vede k vývoji abstraktně – logických forem myšlení, tzn. zvýšení úrovně intelektu.

Kromě toho lze pozorovat pokles intenzity neurotických poruch a psycho – emocionálního napětí, dochází k normalizaci chování.

U dětí se syndromem deficitu vnímání a pozornosti s hyperaktivitou již po první až druhé léčebné kůře lze pozorovat snížení hyperaktivity, normalizaci chování, zvýšení koncentrace vnímání. 
Čím mladší dítě, tím rychleji lze dosáhnout pozitivního efektu, zvyšuje se tak možnost jeho sociální a psychologické adaptace.


Mentální retardace

Existuje skupina dětí s problémy chování doma a ve škole, které jsou obtížně vzdělavatelné, ale při lékařském vyšetření se neprokáže organická patologie CNS. Tyto děti mají špatné výsledky ve škole, nejsou schopny se přizpůsobit standardním vzdělávacím podmínkám, pozoruje se u nich nepozornost a „neposednost“, mají sníženou schopnost zapamatování a jsou snadno unavitelné. Tyto změny se mohou objevit i u dětí, které byly dříve bezproblémové v chování i učení. Příčinou může být zvýšení zátěže, vystavení stresovým situacím, a tak dojde k manifestaci poruchy
Jestliže terapie aminokyselinovými preparáty pomáhá dětem s oligofrenií, tak u prakticky zdravých dětí působí mnohem účinněji a rychleji. 
U dětí, u kterých se uvažuje o možnosti přeřazení do zvláštní školy, může podle našich zkušeností podávání aminokyselin umožnit většině z nich zvládnutí učení v běžné škole. 

5/ 5
(6 voites)

Konzultace:

Česká republikacs

Zpoždění mentálního vývoje a řečových poruch

Účinnost aminokyselinových preparátů při zpoždění mentálního vývoje a u řečových poruch

Při léčbě dětí se zpožděním mentálního vývoje, poruchou řeči a oligofrenií různé etiologie a různého stupně postižení je podávání aminokyselinových preparátů velice účinné bez ohledu na stupeň postižení.

Výsledky vyšetření ukazují, že u dětí s oligofrenií dochází po podávání aminokyselinových komplexů ke zvýšení rychlosti senzoricko – motorických reakcí, zlepšuje se krátkodobá zraková a sluchová paměť, zlepšuje se schopnost spontánního vnímání, vyvíjí se jemná motorika rukou. Dochází k vývoji vyšších mozkových funkcí jako je vnímavost a představivost, což vede k vývoji abstraktně – logických forem myšlení, tzn. zvýšení úrovně intelektu.

Kromě toho lze pozorovat pokles intenzity neurotických poruch a psycho – emocionálního napětí, dochází k normalizaci chování.

U dětí se syndromem deficitu vnímání a pozornosti s hyperaktivitou již po první až druhé léčebné kůře lze pozorovat snížení hyperaktivity, normalizaci chování, zvýšení koncentrace vnímání. 
Čím mladší dítě, tím rychleji lze dosáhnout pozitivního efektu, zvyšuje se tak možnost jeho sociální a psychologické adaptace.


Mentální retardace

Existuje skupina dětí s problémy chování doma a ve škole, které jsou obtížně vzdělavatelné, ale při lékařském vyšetření se neprokáže organická patologie CNS. Tyto děti mají špatné výsledky ve škole, nejsou schopny se přizpůsobit standardním vzdělávacím podmínkám, pozoruje se u nich nepozornost a „neposednost“, mají sníženou schopnost zapamatování a jsou snadno unavitelné. Tyto změny se mohou objevit i u dětí, které byly dříve bezproblémové v chování i učení. Příčinou může být zvýšení zátěže, vystavení stresovým situacím, a tak dojde k manifestaci poruchy
Jestliže terapie aminokyselinovými preparáty pomáhá dětem s oligofrenií, tak u prakticky zdravých dětí působí mnohem účinněji a rychleji. 
U dětí, u kterých se uvažuje o možnosti přeřazení do zvláštní školy, může podle našich zkušeností podávání aminokyselin umožnit většině z nich zvládnutí učení v běžné škole. 

5/ 5
(6 voites)
Online konsultace
  • Pohodlné pro pacienta
  • Není třeba cestovat, šetřite čas i peníze
  • Po online konzultaci s naším lékařem se můžete rozhodnout, zda léčba aminokyselinami pro Vás vhodná
  • Můžete si objednat naše aminokyselinové preparáty, které Vám budou obratem zaslány
Domluvte si schůzkuPrvní konzultace je zadarmo

Zápis na konzultace

Centrum aminokyselinové léčby.
Konzultační hodiny:
Pondělí – pátek, 9.00 – 17.00 hod.

Tel: 251 562 322
Fax: 251 565 322