Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií

Titulní stránka Aminokyselinová léčba Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií


Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií 

Aminokyselinová léčba přináší výborné výsledky u dětí s vývojovou dysfázií, opožděným psychickým vývojem a vývojem řeči s různou etiologií.
První příznivé změny nastávají již v období od konce prvního týdne do konce prvního měsíce po začátku užívání aminokyselinových přípravků. Nejmenší děti začínají tvořit první slabiky, zaznamenáváme u nich prvky žvatlání nebo první vědomá slova. U dětí, které si již vypěstovaly řečové návyky, ale vykazují nedostatky nebo neodpovídají jejich věku, se rozšiřuje slovní zásoba, děti začínají tvořit frázovitá spojení nebo složitější fráze. 

V oblasti intelektuálních návyků se zlepšuje přijímání a zpracování informací. Děti se lépe soustředí a kvalitněji uchovávají informace v paměti. Dítě s vývojovou dysfázií, které jste se dosud marně snažili naučit poznat na obrázku kočku nebo psa, je začíná rozeznávat, a navíc s potěšením. Některé z dětí nezajímaly hračky a jiným nešla ve škole matematika. To vše lze napravit užíváním komplexů aminokyselin, které se dětem vybírají na míru, dle konkrétních potřeb. 

V začátcích aminokyselinové léčby můžeme často jen stěží konkrétně říci, k jakým změnám k lepšímu v oblasti intelektu nebo řeči došlo. Okolí však zaznamenává, že má dítě jiný výraz – živější, plný zájmu a je vnímavější vůči tomu, co se děje kolem něj.

Rozvíjejí se vyšší psychické funkce, např. vnímání a představivost, což napomáhá rozvoji abstraktního a logického myšlení, tedy zvyšování úrovně inteligence. Děti s vývojovou dysfázií, které si osvojují abstraktní pojmy, se najednou orientují v čase, porozumí pojmům „včera, dnes a zítra“ a pochopí, jak hodiny ukazují čas. Učí se počítat, sčítat, odečítat apod. Naučí se klasifikovat (třídit) předměty, rozlišovat kategorie „výše-níže“, „větší-menší“ apod. Textu nejen rozumí, ale umí ho i převyprávět (např. pohádky).
Mentální retardace

U dětí s vývojovou dysfázií, opožděným psychickým vývojem a vývojem řeči navíc poklesla intenzita neurotických poruch, psychického a emočního napětí. Odeznívají např. bolesti hlavy, zvracení, dušnost a tiky. Děti si přestávají okusovat nehty, lépe spí a nemívají noční můry. Jsou daleko vyrovnanější.

Projevy chování se normalizují. U dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, které jdou často ruku v ruce s vývojovou dysfázií, jsme již po jedné nebo po dvou léčebných kúrách aminokyselinovými přípravky zaznamenali pokles nadměrné aktivity, úpravu chování a rozšíření pozornosti.

Děti s vývojovou dysfázií, opožděným psychickým vývojem a vývojem řeči jsme před i po užívání aminokyselinových preparátů podrobili psychofyziologickému výzkumu. Výsledky ukázaly, že užíváním aminokyselin se jednoznačně urychlily senzomotorické reakce. Děti pohotověji a s menším počtem chyb vyplňovaly testy na počítači. Rostla hodnota ukazatelů krátkodobé zrakové a sluchové paměti, rozšiřoval se objem a narůstala stabilita mimovolného vnímání. Dále se nepochybně zlepšovala jemná motorika. 

Čím je dítě s opožděným psychickým vývojem a vývojem řeči mladší, tím je pozitivní efekt rychlejší a úplná sociální a psychologická rehabilitace reálnější.

Je namístě podotknout, že k vývojové dysfázii dochází vlivem poruchy činnosti mozku v perinatálním období, tedy v době těhotenství a při porodu, a také vlivem infekce, otravy těžkými kovy a některých dědičných onemocnění (genových a chromozomových mutací). 
Aminokyselinové komplexy přímo příznivě působí při poruchách činnosti mozkových buněk spojených s vývojovou dysfázií, regulují vzrušivost a zpomalení v mozkové kůře, stimulují neurogenezi, harmonizují a vyrovnávají procesy u neuromediátorů a elektrofyziologické procesy (to může prokázat kontrolní vyšetření EEG). V důsledku toho začínají menší děti zpočátku tvořit slabiky, a poté jednotlivá slova a věty. U starších dětí se zlepšuje výslovnost, takže jim začínají rozumět nejen jejich rodiče, ale i lidé z okolí.
 

4/ 5
(18 voites)Online konzultace
 • 08:00 - 09:00 Rezervováno
 • 09:00 - 10:00 Rezervováno
 • 10:00 - 11:00 Rezervováno
 • 11:00 - 12:00 Rezervováno
 • 12:00 - 13:00 Rezervováno
 • 13:00 - 14:00 Rezervováno
 • 14:00 - 15:00 Rezervováno
 • 15:00 - 16:00 Rezervováno
 • 16:00 - 17:00 Objednat termín
 • 17:00 - 18:00 Rezervováno
 • 18:00 - 19:00 Rezervováno
  • 08:00 - 09:00 Rezervováno
 • 09:00 - 10:00 Rezervováno
 • 10:00 - 11:00 Rezervováno
 • 11:00 - 12:00 Rezervováno
 • 12:00 - 13:00 Rezervováno
 • 13:00 - 14:00 Rezervováno
 • 14:00 - 15:00 Objednat termín
 • 15:00 - 16:00 Rezervováno
 • 16:00 - 17:00 Objednat termín
 • 17:00 - 18:00 Rezervováno
 • 18:00 - 19:00 Rezervováno
  • 08:00 - 09:00 Rezervováno
 • 09:00 - 10:00 Rezervováno
 • 10:00 - 11:00 Rezervováno
 • 11:00 - 12:00 Rezervováno
 • 12:00 - 13:00 Rezervováno
 • 13:00 - 14:00 Rezervováno
 • 14:00 - 15:00 Rezervováno
 • 15:00 - 16:00 Objednat termín
 • 16:00 - 17:00 Rezervováno
 • 17:00 - 18:00 Rezervováno
 • 18:00 - 19:00 Rezervováno
  • 08:00 - 09:00 Rezervováno
 • 09:00 - 10:00 Rezervováno
 • 10:00 - 11:00 Rezervováno
 • 11:00 - 12:00 Rezervováno
 • 12:00 - 13:00 Rezervováno
 • 13:00 - 14:00 Rezervováno
 • 14:00 - 15:00 Rezervováno
 • 15:00 - 16:00 Rezervováno
 • 16:00 - 17:00 Objednat termín
 • 17:00 - 18:00 Rezervováno
 • 18:00 - 19:00 Rezervováno
 • Konzultace:
  • Slovakia
   Bratislava

   Loft Hotel Bratislava

   ul. Štefánikova 4, 811 05 Bratislava
   • 08:15 - 09:00 Rezervováno
   • 09:00 - 09:45 Objednat termín
   • 09:45 - 10:30 Rezervováno
   • 10:30 - 11:15 Rezervováno
   • 11:15 - 12:00 Rezervováno
   • 12:00 - 12:45 Objednat termín
   • 12:45 - 13:30 Rezervováno
   • 13:30 - 14:15 Rezervováno
   • 14:15 - 15:00 Rezervováno
   • 15:00 - 15:45 Rezervováno
   • 15:45 - 16:30 Rezervováno
   • 16:30 - 17:15 Rezervováno
   • 17:15 - 18:00 Rezervováno
   • 18:00 - 18:45 Rezervováno
  Tel: +420 778 071 578