Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií

Titulní stránka Aminokyselinová léčba Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií


Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií 

Provádíme bezplatné on-line konzultace, dodáváme naše léky přímo do vašeho domova

Více než 20 let profesionalni zkušeností s neustálými konzultacemi a léčbou našich milých, malých pacientů od šesti měsíců věku, následným sledováním a zpětnou reakcí od rodičů nám umožňuje s jistotou deklarovat výborné výsledky u dětí s vývojovou dysfázií, opožděným psychickým vývojem a vývojem řeči:

 • zlepšení řečových a komunikativních schopností
 • po podávání aminokyselinových komplexů dochází ke zvýšení rychlosti senzorických – motorických reakcí
 • zlepšuje se krátkodobá zraková a sluchová paměť
 • zlepšuje se schopnost spontánního vnímání
 • vyvíjí se jemná motorika rukou
 • dochází k vývoji vyšších mozkových funkcí jako je vnímavost a představivost, což vede k vývoji abstraktně – logických forem myšlení.

Vy se můžete přihlásit k bezplatné online konzultaci s neurologem, klinickým genetikem, pediatrem - stačí přejít na - odkaz. V průběhu konzultace se dozvíte, zda Vám nebo Vašemu dítěti můžou aminokyseliny pomoci, pak pro Vás bude vypracováno individuální schéma podávání aminokyselinových komplexů, které můžete později obdržet poštou.

První příznivé změny nastávají již v období od konce prvního týdne do konce prvního měsíce po začátku užívání aminokyselinových přípravků. Nejmenší děti začínají tvořit první slabiky, zaznamenáváme u nich prvky žvatlání nebo první vědomá slova. U dětí, které si již vypěstovaly řečové návyky, ale vykazují nedostatky nebo neodpovídají jejich věku, se rozšiřuje slovní zásoba, děti začínají tvořit frázovitá spojení nebo složitější fráze. 

V oblasti intelektuálních návyků se zlepšuje přijímání a zpracování informací. Děti se lépe soustředí a kvalitněji uchovávají informace v paměti. Dítě s vývojovou dysfázií, které jste se dosud marně snažili naučit poznat na obrázku kočku nebo psa, je začíná rozeznávat, a navíc s potěšením. Některé z dětí nezajímaly hračky a jiným nešla ve škole matematika. To vše lze napravit užíváním komplexů aminokyselin, které se dětem vybírají na míru, dle konkrétních potřeb. 

V začátcích aminokyselinové léčby můžeme často jen stěží konkrétně říci, k jakým změnám k lepšímu v oblasti intelektu nebo řeči došlo. Okolí však zaznamenává, že má dítě jiný výraz – živější, plný zájmu a je vnímavější vůči tomu, co se děje kolem něj.

Rozvíjejí se vyšší psychické funkce, např. vnímání a představivost, což napomáhá rozvoji abstraktního a logického myšlení, tedy zvyšování úrovně inteligence. Děti s vývojovou dysfázií, které si osvojují abstraktní pojmy, se najednou orientují v čase, porozumí pojmům „včera, dnes a zítra“ a pochopí, jak hodiny ukazují čas. Učí se počítat, sčítat, odečítat apod. Naučí se klasifikovat (třídit) předměty, rozlišovat kategorie „výše-níže“, „větší-menší“ apod. Textu nejen rozumí, ale umí ho i převyprávět (např. pohádky).
Mentální retardace

U dětí s vývojovou dysfázií, opožděným psychickým vývojem a vývojem řeči navíc poklesla intenzita neurotických poruch, psychického a emočního napětí. Odeznívají např. bolesti hlavy, zvracení, dušnost a tiky. Děti si přestávají okusovat nehty, lépe spí a nemívají noční můry. Jsou daleko vyrovnanější.

Projevy chování se normalizují. U dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, které jdou často ruku v ruce s vývojovou dysfázií, jsme již po jedné nebo po dvou léčebných kúrách aminokyselinovými přípravky zaznamenali pokles nadměrné aktivity, úpravu chování a rozšíření pozornosti.

Děti s vývojovou dysfázií, opožděným psychickým vývojem a vývojem řeči jsme před i po užívání aminokyselinových preparátů podrobili psychofyziologickému výzkumu. Výsledky ukázaly, že užíváním aminokyselin se jednoznačně urychlily senzomotorické reakce. Děti pohotověji a s menším počtem chyb vyplňovaly testy na počítači. Rostla hodnota ukazatelů krátkodobé zrakové a sluchové paměti, rozšiřoval se objem a narůstala stabilita mimovolného vnímání. Dále se nepochybně zlepšovala jemná motorika. 

Čím je dítě s opožděným psychickým vývojem a vývojem řeči mladší, tím je pozitivní efekt rychlejší a úplná sociální a psychologická rehabilitace reálnější.

Je namístě podotknout, že k vývojové dysfázii dochází vlivem poruchy činnosti mozku v perinatálním období, tedy v době těhotenství a při porodu, a také vlivem infekce, otravy těžkými kovy a některých dědičných onemocnění (genových a chromozomových mutací). 
Aminokyselinové komplexy přímo příznivě působí při poruchách činnosti mozkových buněk spojených s vývojovou dysfázií, regulují vzrušivost a zpomalení v mozkové kůře, stimulují neurogenezi, harmonizují a vyrovnávají procesy u neuromediátorů a elektrofyziologické procesy (to může prokázat kontrolní vyšetření EEG). V důsledku toho začínají menší děti zpočátku tvořit slabiky, a poté jednotlivá slova a věty. U starších dětí se zlepšuje výslovnost, takže jim začínají rozumět nejen jejich rodiče, ale i lidé z okolí.
 

4/ 5
(29 voites)Online konzultace
10
Říjen
Rezervováno
 • 16:00 - 16:30 Objednat termín
 • 16:00 - 16:30 Objednat termín
 • 23
  Říjen
  Rezervováno
  Konzultace:
  • Italy
   Roma

   Best Western Plus Hotel Universo

   Via P. Amedeo 5/b
   • 12:45 - 13:30 Objednat termín
   • 15:00 - 15:45 Objednat termín
  • Polsko
   Kraków

   Hotel Wilga

   ul. Przedwiośnie 16 30-502 Kraków www.hotelwilgakrakow.pl
   • 09:00 - 09:45 Objednat termín
   • 10:30 - 11:15 Objednat termín
   • 11:15 - 12:00 Objednat termín
  Tel: +420 778 071 578