Tobiaš


04 Dec 2018 Zpět

Tobiaš

2 roky
Dětská mozková obrna - DMO

Tobias prišel s rodiči do naší ambulance, když mu byly 2 roky. Největší problém byl, že nemohla chodit, padal na záda a rodiče ho museli neustále chytat. Dále pak zaostával v řeči, měl malou slovní zásobu. Po dvou měsících léčby aminokyselinami přestal padat na záda, začal samostatně a jistě chodit, zlepšila se mu řeč i slovní zásoba.