Edoardo


10 Jul 2022 Zpět

Edoardo

14 roky
Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií

Po 3 kurzech používání si rodiče všimli výrazného zlepšení. Pacient byl klidnější, dokonce i ve škole poznamenali, že chování se změnilo k lepšímu. Edoardo měl mnohem větší touhu mluvit a napodobovat gesta ostatních, apatie přešla, dítě se začalo ujímat iniciativy.