Rafał


19 Jun 2022 Zpět

Rafał

7 roky
Epilepsie

Vývojová vada mozku-polygyrie, mozková obrna, sekundární epilepsie. 

Rafal se u nás léčí od roku 2015, od 6 měsíců věku. Dítě mělo mnoho těžkých diagnóz a rodiče se rozhodli, že léčbu neodkládají později, když budou muset dohnat vývojové vady, ale předvídat je. V průběhu let dítě začalo chodit s chodci, mluvit

V současné době je pro rodiče nejdůležitější, že po absolvování kurzu aminokyselin nemá epileptické záchvaty