Ruslan


19 Jun 2022 Zpět

Ruslan

3,5 roku
Downův syndrom a další genetická onemocnění

Polymorfismus v genu SLC19A1 v homozygotní formě, mentální retardace 

Ruslan měl po absolvování kurzu aminokyselin velmi dobře výsledky . Začal mluvit frázemi, mnohem lépe se mu začalo běhat. Učitelé na rozvojových pracovištích po dvouměsíční přestávce dítě nepoznali – bylo mnohem společenštější a zábavnější.