logo

Náš syn, kterému je 2,5 roku, má diagnózu Downův syndrom. Nemluví, celkově je vývojově zpožděn. Na internetových chatech s rodiči, které mají děti s podobným postižením, se často objevuje hlasitý názor, že není důležité podávat jakoukoliv léčbu, například nootropika, nejdůležitější je dát dítěti dostatek lásky a osobní péče. Maminky tam často zmiňují názor, že i bez léčby polovina dětí s Downovým syndromem, které znají, začala i po mnoha letech mluvit.

Je dobře, že podle sdělení některých maminek polovina dětí začíná mluvit, i když opožděně. Jak ale zmiňujete, není to zdaleka každé dítě. Když začně mluvit opožděně (například v 7.letech), neznamená to, že není mentálně zaostalé a že bude moci chodit do normální školy. Statistiky jasně ukazují, že 50-75% dětí s Downovým syndromem nezačne mluvit nikdy. Proto má smysl začít u těchto dětí s podáváním aminokyselin co nejdříve, nikdy není totiž jasné, do jaké skupiny dítě patří. Naše zkušenosti ukazují, že všechny děti s Downovým syndromem dosahují zlepšení. Prvním signálem zlepšení bývá právě vývoj řeči. Aminokyseliny současně podporují mentální vývoj a děti s Downovým syndromem se plně zařadí do běžného života, navštěvují školky a školy se zdravými dětmi.