Náš syn, kterému je 2,5 roku, má diagnózu Downův syndrom. Nemluví, celkově je vývojově zpožděn. Na internetových chatech s rodiči, které mají děti s podobným postižením, se často objevuje hlasitý názor, že není důležité podávat jakoukoliv léčbu, například

Titulní stránka Nejčastější dotazy Náš syn, kterému je 2,5 roku, má diagnózu Downův syndrom. Nemluví, celkově je vývojově zpožděn. Na internetových chatech s rodiči, které mají děti s podobným postižením, se často objevuje hlasitý názor, že není důležité podávat jakoukoliv léčbu, například

Náš syn, kterému je 2,5 roku, má diagnózu Downův syndrom. Nemluví, celkově je vývojově zpožděn. Na internetových chatech s rodiči, které mají děti s podobným postižením, se často objevuje hlasitý názor, že není důležité podávat jakoukoliv léčbu, například

Je dobře, že podle sdělení některých maminek polovina dětí začíná mluvit, i když opožděně. Jak ale zmiňujete, není to zdaleka každé dítě. Když začně mluvit opožděně (například v 7.letech), neznamená to, že není mentálně zaostalé a že bude moci chodit do normální školy. Statistiky jasně ukazují, že 50-75% dětí s Downovým syndromem nezačne mluvit nikdy. Proto má smysl začít u těchto dětí s podáváním aminokyselin co nejdříve, nikdy není totiž jasné, do jaké skupiny dítě patří.

Naše zkušenosti ukazují, že všechny děti s Downovým syndromem dosahují zlepšení. Prvním signálem zlepšení bývá právě vývoj řeči. Aminokyseliny současně podporují mentální vývoj a děti s Downovým syndromem se plně zařadí do běžného života, navštěvují školky a školy se zdravými dětmi.